لجان مؤتمر معماريات
الرقي للإنجاز

  • https://www.effatuniversity.edu.sa/English/Research/Pages/default.aspx, A researcherhttps://www.effatuniversity.edu.sa/Arabic/Research/pages/default.aspx, باحث
   باحث
  • https://www.effatuniversity.edu.sa/English/Academics/Undergraduate/, An undergraduatehttps://www.effatuniversity.edu.sa/Arabic/Academics/Undergraduate/, البكالوريوس
   البكالوريوس
  • https://www.effatuniversity.edu.sa/English/Academics/Graduate/, A graduatehttps://www.effatuniversity.edu.sa/Arabic/Academics/Graduate/, الدراسات العليا
   الدراسات العليا

لجان مؤتمر معماريات

Steering Committee​​​

​Chair: 

 • ​Dr. Haifa Jamal Al-Lail, Effat University President.

Members:

 • ​Dr. Malak Alnory, Provost.

 • Dr. Akila Sarirete, Dean of Graduate, Studies and Scientific Research.

 • Dr. Mervat El-Shafie, Dean of Effat College of Architecture & Design​​​.


Conference and Exhibition Manager​

 • Dr. Kholod Moumani, Chair of Architecture Department.


Scientific Committee

Chair: ​

 • Prof. Tarek Saad Ragab

Co-chair:

 • Prof. Mohamed Fekry

Members:  

 • Prof. Khaled Elsawy

 • Associate Prof. Abeer Sami

 • Dr. Haitham Hussein

 • Dr. Aida Nayer

 • Dr. Ahmed Refaat

 • Dr. Tarek Abdelsalam 


Organizing Committee​

Chair:

 • ​Dr. Marwa M. Abouhassan​​

Members:

 • Associate Prof. Mady Mohamed

 • Dr. Lobna Mostafa

 • Dr. Rasha Mossa

 • Dr. Ahmed Refaat

 • Dr. Alshima'a Elsayed

 • Dr. Samaa Badawi

 • Dr. Rahma Doheim

 • Arch. Maya Kamareddine

 • Arch. Deema Elkhateeb​


add chat to your website