الرقي للإنجاز

  • https://www.effatuniversity.edu.sa/English/Research/Pages/default.aspx, A researcherhttps://www.effatuniversity.edu.sa/Arabic/Research/pages/default.aspx, باحث
   باحث
  • https://www.effatuniversity.edu.sa/English/Academics/Undergraduate/, An undergraduatehttps://www.effatuniversity.edu.sa/Arabic/Academics/Undergraduate/, البكالوريوس
   البكالوريوس
  • https://www.effatuniversity.edu.sa/English/Academics/Graduate/, A graduatehttps://www.effatuniversity.edu.sa/Arabic/Academics/Graduate/, الدراسات العليا
   الدراسات العليا

تواريخ المؤتمر


Call for Papers

 • 10th July 2021

Abstract Submission Deadline

 • 30th August 2021

Abstract Acceptance notification

 • 15th September 2021

Full Papers Submission Deadline

 • 1st  November 2021

Author Notification

 • 5th December2021

Camera-Ready Submission

 • 3rd Januray 2022

​End of Early Registration

 • 8th of February 2022

Conference days

 • 9-10th of February 2022


add chat to your website