تواريخ هامة
الرقي للإنجاز

  • https://www.effatuniversity.edu.sa/English/Research/Pages/default.aspx, A researcherhttps://www.effatuniversity.edu.sa/Arabic/Research/pages/default.aspx, باحث
   باحث
  • https://www.effatuniversity.edu.sa/English/Academics/Undergraduate/, An undergraduatehttps://www.effatuniversity.edu.sa/Arabic/Academics/Undergraduate/, البكالوريوس
   البكالوريوس
  • https://www.effatuniversity.edu.sa/English/Academics/Graduate/, A graduatehttps://www.effatuniversity.edu.sa/Arabic/Academics/Graduate/, الدراسات العليا
   الدراسات العليا

تواريخ هامة

​​​​​​​​​​​​​​​Important Dates

Call of paper
30 May 2018​
Abstract submission deadline7 October 2​018
Abstract acceptance notification15 October​ 2018
Paper submission deadline
15 December 2018
Paper acceptance notification1 February 2019
Presentations submission deadline1 March 2019
Conference program announcement​1 March 2019
Conference days24&25 March 2019

add chat to your website