الرسوم والتسجيل
الرقي للإنجاز

  • https://www.effatuniversity.edu.sa/English/Research/Pages/default.aspx, A researcherhttps://www.effatuniversity.edu.sa/Arabic/Research/pages/default.aspx, باحث
   باحث
  • https://www.effatuniversity.edu.sa/English/Academics/Undergraduate/, An undergraduatehttps://www.effatuniversity.edu.sa/Arabic/Academics/Undergraduate/, البكالوريوس
   البكالوريوس
  • https://www.effatuniversity.edu.sa/English/Academics/Graduate/, A graduatehttps://www.effatuniversity.edu.sa/Arabic/Academics/Graduate/, الدراسات العليا
   الدراسات العليا

الرسوم والتسجيل


Paper Registration Fees​​

Kindly note that​ the registration fees includes VAT fee​​

Early Bird Registration (Before January 26th, 2020):

Author: SR 200
2nd Author: Free
Students: Free​

Regular Registration (After January 26th, 2020):

Author: SR 400
2nd Author: 200
Students: Free

Register ​​

add chat to your website