الرقي للإنجاز

  • https://www.effatuniversity.edu.sa/English/Research/Pages/default.aspx, A researcherhttps://www.effatuniversity.edu.sa/Arabic/Research/pages/default.aspx, باحث
   باحث
  • https://www.effatuniversity.edu.sa/English/academics/Undergraduate, An undergraduatehttps://www.effatuniversity.edu.sa/Arabic/academics/Undergraduate, البكالوريوس
   البكالوريوس
  • https://www.effatuniversity.edu.sa/English/academics/graduate, A graduatehttps://www.effatuniversity.edu.sa/Arabic/academics/Graduate, الدراسات العليا
   الدراسات العليا

Important Dates

​​​​​Important Deadlines

 • Full Paper Submission Deadline​

  • 14th September 2024

  Acceptance Notification

  • 30th September 2024

  End of Early Registration

  • 10th October 2024

  Camera Ready Paper Deadline

  • 8th November 2024

  Conference Days (Hybrid)

  • 1st December 2024
Live-Chat