الرقي للإنجاز

  • https://www.effatuniversity.edu.sa/English/Research/Pages/default.aspx, A researcherhttps://www.effatuniversity.edu.sa/Arabic/Research/pages/default.aspx, باحث
   باحث
  • https://www.effatuniversity.edu.sa/English/Academics/Undergraduate/, An undergraduatehttps://www.effatuniversity.edu.sa/Arabic/Academics/Undergraduate/, البكالوريوس
   البكالوريوس
  • https://www.effatuniversity.edu.sa/English/Academics/Graduate/, A graduatehttps://www.effatuniversity.edu.sa/Arabic/Academics/Graduate/, الدراسات العليا
   الدراسات العليا

Important Dates

 • ​​​​Important Deadlines

  Abstract Submission Deadline

  • 25th November 2022

  Abstract Acceptance Notification

  • 30th November 2022

  End of Early Registration

  • 20th December 2022

  Full Paper Submission Deadline

  • 25th December 2022

  Author Notification

  • 25th January 2023

  Camera Ready Paper Deadline

  • 05th February 2023

  Conference Days (Hybrid)

  • 13th March 2023