الرقي للإنجاز

  • https://www.effatuniversity.edu.sa/English/Research/Pages/default.aspx, A researcherhttps://www.effatuniversity.edu.sa/Arabic/Research/pages/default.aspx, باحث
   باحث
  • https://www.effatuniversity.edu.sa/English/Academics/Undergraduate/, An undergraduatehttps://www.effatuniversity.edu.sa/Arabic/Academics/Undergraduate/, البكالوريوس
   البكالوريوس
  • https://www.effatuniversity.edu.sa/English/Academics/Graduate/, A graduatehttps://www.effatuniversity.edu.sa/Arabic/Academics/Graduate/, الدراسات العليا
   الدراسات العليا

تواريخ المؤتمر


Call for Papers

 • 10th July 2021

  Abstract Submission Deadline

  • 30th November 2021

  Abstract Acceptance notification

  • 15th December 2021

  Full Papers Submission Deadline

  • 15th  January 2021

  Author Notification

  • 30th January 2021

  Camera-Ready Submission

  • 8th February 2022

  ​End of Early Registration

  •  8th of February 2022

  Conference days

  • 9-10th  February 2022