الرقي للإنجاز

  • https://www.effatuniversity.edu.sa/English/Research/Pages/default.aspx, A researcherhttps://www.effatuniversity.edu.sa/Arabic/Research/pages/default.aspx, باحث
   باحث
  • https://www.effatuniversity.edu.sa/English/Academics/Undergraduate/, An undergraduatehttps://www.effatuniversity.edu.sa/Arabic/Academics/Undergraduate/, البكالوريوس
   البكالوريوس
  • https://www.effatuniversity.edu.sa/English/Academics/Graduate/, A graduatehttps://www.effatuniversity.edu.sa/Arabic/Academics/Graduate/, الدراسات العليا
   الدراسات العليا

Important Dates

​​Paper Submissions

Abstracts Submission
4th  February 2019

Notification of acceptance of Abstracts

First draft paper​

Notification of Paper Acceptance

Final paper​ submission

12th  February 2019

28th  February 2019

14th March 2019

28th March 2019

Forum Day20th May 2019​
​Postes/Presentations/Demos Submissions

Abstracts Submission
4th  February 2019

Notification of abstract acceptance

First draft of posters/presentation/demos

Final​ submission

12th  February 2019

28th  February 2019

14th March 2019

Forum Day20th May​ 2019​​