الرقي للإنجاز

  • https://www.effatuniversity.edu.sa/English/Research/Pages/default.aspx, A researcherhttps://www.effatuniversity.edu.sa/Arabic/Research/pages/default.aspx, باحث
   باحث
  • https://www.effatuniversity.edu.sa/English/academics/Undergraduate, An undergraduatehttps://www.effatuniversity.edu.sa/Arabic/academics/Undergraduate, البكالوريوس
   البكالوريوس
  • https://www.effatuniversity.edu.sa/English/academics/graduate, A graduatehttps://www.effatuniversity.edu.sa/Arabic/academics/Graduate, الدراسات العليا
   الدراسات العليا

العضويات المهنية

 • اهتمامات البحث العلمي:

• 2021 – present Member - Saudi Engineers Council (SEC)
• 2006 – Present - Member – The International Network for Traditional Building, Architecture & Urbanism (INTBAU)
• 2006 - Present – Member - Egyptian Society for Scientific Researcher, (NGO).
• 1996 - Present - Registered Architect, Egypt Engineers Syndicate, Assiut, Egyptخريجات عفت