الرقي للإنجاز

  • https://www.effatuniversity.edu.sa/English/Research/Pages/default.aspx, A researcherhttps://www.effatuniversity.edu.sa/Arabic/Research/pages/default.aspx, باحث
   باحث
  • https://www.effatuniversity.edu.sa/English/Academics/Undergraduate/, An undergraduatehttps://www.effatuniversity.edu.sa/Arabic/Academics/Undergraduate/, البكالوريوس
   البكالوريوس
  • https://www.effatuniversity.edu.sa/English/Academics/Graduate/, A graduatehttps://www.effatuniversity.edu.sa/Arabic/Academics/Graduate/, الدراسات العليا
   الدراسات العليا

العضويات المهنية

 • اهتمامات البحث العلمي:

 • ​​​​2014  to date Member in the CHEA International Quality Group (CIQG).
 • 2013  to date Member in the Saudi Quality Group.
 • 2011-2012  Member of KSAALT.
 • 2009-2012  Member of the ASTD (American Society for Training and Development).
 • 2002 to date  Member in the ESP Teachers Group, Egypt.
 • 2001 to date  Member in the ELTeCS International Group, British Counc​il.خريجات عفت