الرقي للإنجاز

  • https://www.effatuniversity.edu.sa/English/Research/Pages/default.aspx, A researcherhttps://www.effatuniversity.edu.sa/Arabic/Research/pages/default.aspx, باحث
   باحث
  • https://www.effatuniversity.edu.sa/English/Academics/Undergraduate/, An undergraduatehttps://www.effatuniversity.edu.sa/Arabic/Academics/Undergraduate/, البكالوريوس
   البكالوريوس
  • https://www.effatuniversity.edu.sa/English/Academics/Graduate/, A graduatehttps://www.effatuniversity.edu.sa/Arabic/Academics/Graduate/, الدراسات العليا
   الدراسات العليا

المؤهلات العلمية

 • اهتمامات البحث العلمي:

​​2003 Ph.D. in Operation Research, DIRO, University of Montréal, Canada

Thesis: Étude des propriétés polyédrales pour le problème de conception de reseaux multiproduits avec coût fixe et capacité. (Thesis classified among the best 10% in the field)

1996 M.Sc. in Operation Research, DIRO, University of Montréal, Canada

1994 B.Sc. in Computer Sciences, DIRO, University of Montréal, Canadaخريجات عفت