الرقي للإنجاز

  • https://www.effatuniversity.edu.sa/English/Research/Pages/default.aspx, A researcherhttps://www.effatuniversity.edu.sa/Arabic/Research/Pages/default.aspx, باحث
   باحث
  • https://www.effatuniversity.edu.sa/English/academics/Undergraduate, An undergraduatehttps://www.effatuniversity.edu.sa/Arabic/academics/Undergraduate, البكالوريوس
   البكالوريوس
  • https://www.effatuniversity.edu.sa/English/academics/graduate, A graduatehttps://www.effatuniversity.edu.sa/Arabic/academics/Graduate, الدراسات العليا
   الدراسات العليا

تواريخ المؤتمر

Call for Papers

 • 9th October 2022

Abstract Submission Deadline

 • 30th October 2022

Abstract Acceptance notification

 • 10th Nov 2022

Full Papers Submission Deadline

 • 15th December 2023

Author Notification

 • 15th January 2023

Camera-Ready Submission

 • 30th January 2023

​End of Early Registration

 • 20th of January 2023

Conference days

 • 8-9th February 2023


Live-Chat